لیست تورهای Azarbayjan

تورزمینی آذربایجان( باکو)

  از کرمانشاه  
به  baki - (Azarbayjan)
  6 روز
  4 ستاره لوکس
  ویزا- هتل 4 ستاره لوکس - اتوبوس توریستی مونیتور دار- بیمه نامه- یک گشت با ناهار